Herdenkingsmonument Onze-Lieve-Vrouwkerk Herent

In de jaren na de oorlog werden in vele gemeenten monumenten opgericht om de gesneuvelde dorpsbewoners en de burgerlijke slachtoffers te eren. In Herent werd dit monument op het oude kerkhof opgericht, aan de zuidzijde van de toren.

Het ontwerp aan de hand van beeldhouwer Ant. Jorissen, bestaat uit een gedenkmuur, die links en rechts eindigt in een blokvormig zuiltje, bekroond met een bloemenkrans waarop telkens een gelauwerde soldatenhelm prijkt en de jaartallen 1914 en 1918. In het midden van de muur rijst een gedenkzuil op, waarop in halfverheven beeldhouwwerk een vrouwenfiguur met kind is afgebeeld, die met haar vinger wijst naar het woord 'Gedenk'. Op het voetstuk staat het wapenschild van Herent gebeeldhouwd, omringd door een lauwerkrans.

Onderaan is een lauwertak in smeedijzer aangebracht. Op de muur staan links de namen van 'Onze helden' (40) en rechts die van 'Onze martelaars' (40).

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken deels van thuis uit en deels met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot nader order. Voor bepaalde dienstverlening kunt u opnieuw online een afspraak maken. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.