Wandelen door holle wegen met de 'Holle-wegenwandeling'

Volgens 'het boekje' is een holle weg een weg of een pad met een wegdek dat ten minste 0.5 meter lager ligt dan het omringende land. Aan beide zijden van de weg zijn er wegbermen die afhellen in de richting van de weg.

Door een holle weg wandelen geeft een heel apart gevoel. Dat komt omdat je omsloten bent door taluds. Bij voldoende diepe holle wegen zul je het omliggende landschap niet kunnen waarnemen. Dat zorgt voor een zeer besloten, intieme sfeer.

Holle wegen zijn gebonden aan een bepaald type reliëf en bodem. Zo is een heuvelachtig landschap noodzakelijk omdat het afstromende regenwater voldoende moet hebben om de bovenste grondlaag mee af te voeren. Daarnaast moet de aard van de bodem toelaten dat er sterk hellende wanden gevormd worden. Leem, zandleem, kalksteen... zijn zulke stevige bodemsoorten waar je steile wanden krijgt. Zand en grind brokkelen daarentegen makkelijker af, daar ontstaan enkel ondiepe holle wegen.

6.9 km wandelen in holle wegen

Vertrekpunt: Kerk Winksele

Doortocht: richting Herent, Mollekensberg, bocht naar links aan de (alleen maar hoorbare) snelweg, Godelinde, richting Winksele.

Wegentoestand: holle wegen, asfalt- en kasseiwegen, veld- en boswegen, moeilijk traject voor kinderwagens, afhankelijk van het seizoen.

De wandeling is erkend door provincie Vlaams-Brabant en opgenomen in het Wandelboek Noord-Dijleland dat aan het onthaal van De Kouter te koop wordt aangeboden.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.