20230605 Bekendmaking openbaar onderzoek onteigening - Agentschap Wegen en Verkeer van 5 juni 2023 tot 5 juli 2023

Krachtens het besluit van 16 september 2021 heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken de onteigeningsplannen 1M3D8F G 012046 00, 1M3D8F G 012047 00 en 1M3D8F G 012048 00 voor de herinrichting van het kruispunt van de Mechelsesteenweg met de Molenweg te Herent voorlopig vastgesteld.

Hoe gaan we te werk?

De documenten van het voorlopig onteigeningsbesluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Herent, De Kouter Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.

De documenten zijn eveneens digitaal te raadplegen via de website van het Agentschap Wegen en Verkeer, https://www.wegenenverkeer.be/N26-openbaar-onderzoek-onteigeningen

Schriftelijke standpunten, opmerkingen en bezwaren kunnen tot uiterlijk 5 juli 2023 ingediend worden via een aangetekend schrijven gericht aan het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven of gericht aan de gemeente Herent, De Kouter - Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent.