Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur in onze gemeente.