Wandelen in het Kastanjebos

Alhoewel hier nog weinig kastanjebomen te vinden zijn, heette dit bos reeds 'Castaniënbosch' toen graaf de Ferraris in 1778 zijn beroemde kaarten tekende. In die tijd was het uitgestrekt bosgebied met vooral hoogstammig hout en moerassige weiden. Later werden er snelgroeiende populieren en andere uitheemse boomsoorten aangeplant.¬†Houtkapping heeft in dit gebied steeds een belangrijke rol gespeeld.

Het reservaat 'het Kastanjebos' wordt doorsneden door de Lipsebeek. Door het voorkomen van kwel (opstuwend grondwater) komen hier vochtige tot natte gronden voor. De bodem bevat op heel wat plaatsen kalk. Samen zorgt dit voor een zeer gevarieerde plantengroei met meer dan 260 soorten. Sommige delen van het bos hebben een prachtige voorjaarsflora. Dankzij de talrijke stormen van de voorbije jaren is er enorm veel dood hout, wat de natuurlijke bosontwikkeling in de hand werkt.

Om de bloemrijkdom te behouden spannen vrijwilligers zich twee keer per jaar in om, naar aloude traditie, de hooilanden te maaien. Bijna tien jaar maaibeheer heeft voor leuke resultaten gezorgd: zilverschoon, zwarte zegge, wilde bertam, grote valeriaan, penningkruid, moesdistel, speerdistel, kale jonker, brede orchis, knolsteenbreek, knoopkruid...

Rond en door het reservaat loopt een aangeduid wandelpad (ten dele over een privéweg) dat het hele jaar toegankelijk is voor voetgangers en van waar het hele gebied kan geobserveerd worden. De wandeling start bij het infobord aan de Lipselaan ter hoogte van de waterwinning en iets ten zuiden van de kruising met het 'Stokstraatje'. Om de natuur niet te verstoren, vragen wij om het pad niet te verlaten en honden aan de leiband te houden. De wandelweg is niet berijdbaar met een kinderwagen, en vaak zijn laarzen geen overbodige luxe.

Meer info

Conservator van het reservaat: Jos Vandeneede, 016 489 830