Wapenschild Herent

Gemeentewapen Herent

Op 25 februari 1986 keurde de gemeenteraad het gemeentewapen voor de samengevoegde dorpen Herent, Winksele en Veltem-Beisem goed.

Deelgemeente Herent ontving bij koninklijk besluit van 09.7.1861 een wapen dat teruggaat op 14 de - 16 de eeuwse zegels van de Schepenbank. Dat werd in het gemeenteraadsbesluit beschreven als "van lazuur met een zittende H. Maagd, aanziende, gekroond en met aureool, houdende op de linkerarm het Kind Jezus en in de rechterhand een leliebloem, het geheel van goud".

Deelgemeente Winksele ontving bij koninklijk besluit van 24.4.1912 een wapen dat teruggaat op schepenzegels uit de 14 de - 16 de eeuw. Dat besluit spreekt van een omgewende gouden leeuw, geklauwd en getongd van keel, rechts in de punt vergezeld van de letter W, ook van goud.

Deelgemeente Veltem-Beisem ontving bij koninklijk besluit van 29.3.1961 een wapen bestaande uit twee naast elkaar geplaatste schilden, in het desbetreffend gemeenteraadsbesluit beschreven als "rechts, van sabel met een omgewende leeuw van goud, gewapend en getongd van keel, links van zilver met een schildhoofd ingehoekt van azuur uit drie stukken, beladen met drie leliën van goud", het rechtse schild teruggaande op oude zegels van de Schepenbank van Veltem, het linkse op het wapen van de familie de Robiano, laatste heren van Beisem.

Advies hogere overheid en aanpassing

Uit de beslissing van de Subcommissie Heraldiek, ons gezonden op 27.3.'84 en bevestigd door de Gemeenschapsminister van Cultuur bij zijn ambtsbrief van 03.8.1984, blijkt dat:

  1. het bij gemeenteraadsbesluit d.d. 19.12. 1978, artikel 1, voorgestelde wapen gunstig wordt geadviseerd mits de tekening en de beschrijving aan te passen;
  2. de bij gemeenteraadsbesluit d.d. 19.12.1978, artikel 3, voorgestelde vlag ongunstig geadviseerd wordt om reden dat men dient te vermijden dat meerdere gemeenten dezelfde eenvoudige vlag voeren.

De tekeningen van het wapen en van de vlag zijn aangepast zoals gevraagd door bovengenoemde instantie en aangebracht op de daartoe te gebruiken officiële documenten. In het raadsbesluit zijn op vraag van de Gemeenschapsminister van Cultuur op 03.01.'86, in de beschrijving van het wapen enkele verbeteringen aangebracht en de beschrijving van de vlag opgenomen.

Beschrijving gemeentewapen van Herent

gevierendeeld:

  1. in lazuur een zittende, aanziende en gekroonde Onze-Lieve-Vrouw met nimbus, houdende op de linkerarm het Kind Jezus met nimbus en in de rechterhand een lelie, het geheel van goud;
  2. in sabel een omgewende leeuw van goud, geklauwd en getongd van keel, in de schildvoet rechts vergezeld van de letter W van goud;
  3. in sabel een omgewende leeuw van goud, geklauwd en getongd van keel;
  4. in zilver een schildhoofd ingehoekt van drie stukken van lazuur, beladen met drie lelies van goud.

Beschrijving gemeentevlag van Herent

gevierendeeld:

  1. blauw met een gele zittende, aanziende en gekroonde Onze-Lieve-Vrouw met nimbus, houdende op de linkerarm het Kind Jezus met nimbus en in de rechterhand een lelie;
  2. zwart met een gele omgewende leeuw, rood geklauwd en getongd, vergezeld in de linkerbenedenhoek van een gele letter W;
  3. zwart met een gele omgewende leeuw, rood geklauwd en getongd;