Villa d'Ancre

Vilvoordsebaan 86, Winksele

In de vijftiende eeuw stond hier het pachthof van de priorij Sint-Ursula in de Halvestraat in Leuven, genaamd het Hof ter Halvestraet of Hof ten Biloke.

In 1635, het jaar van de belegering van Leuven door de Hollanders en de Fransen, werd de hoeve door 'den vijant afgebrant'. In de loop der jaren werden heel wat herstellingen en verbouwingen uitgevoerd, zo bijvoorbeeld: 'Anno 1754 is op het voorschreven hof gemaakt een nieff backhuys ende brauwerije; heel in steen gesteld: 30 gulden.'

Onder het Frans bewind wordt het hof verkocht. In 1800 brandt het gedeeltelijk af. Het is een huidenvetter uit Leuven, J.B. De Bruyn, die het goed in 1849 koopt en een kasteeltje bouwt op het domein. Hij was gehuwd met Anne D’Ancré. Het zijn hun erfgenamen die het domein tot bij het overlijden van Jozef Kelecom in 1958 bewoonden.

Het kasteeltje of de villa d’Ancré is een typische classicistische villa. Van het oude pachthof restte tot voor kort nog enkel een vervallen woonhuis; inmiddels werd dat verbouwd tot een nieuwe woonst.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.