Pastorie Winksele

Dalenstraat 4, Winksele

In 1661 liet pastoor Johannes Paschasius de pastorie bouwen. Hij zelf droeg 400 gulden bij in de kosten. Het betrof hier enkel het middendeel. De zijgebouwen langs beide zijden werden in 1785 opgetrokken samen met een deel onderhoudswerken: "Gebauwt den besloten baskour met de twee stallen en poort; vernieuwing der cisterne; bijnaer alle de vensters van beneden en boven en de kamers verandert, alles tot last van den canuninck proost van't capittel van Ste Peeters kerk tot Loven."

De pastorie werd in de jaren zestig van vorige eeuw grondig gerestaureerd. In 1995 werden er herstellingswerken uitgevoerd. Het betrof kleinere onderhoudswerken aan het dak, de gevel en herstellingen aan de binnenschrijnwerkerij.

De pastorie is een typevoorbeeld van de pastorieën die in de zeventiende eeuw in onze streken werden gebouwd. Het is een bakstenen huis met één verdieping en zolder. In de gevels zijn speklagen in witte zandsteen. De deur achteraan is een rondboogdeur. De zijgevels hebben schouderstukken en muurvlechtingen.

Meer info

Parochiaal secretariaat Winksele: Dalenstraat 4, 3020 Winksele, 016 48 82 60

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.