Maria-Hemelvaartkerk

Oorspronkelijk behoorde de parochie Winksele tot het Bisdom Kamerijk. Later werd het opgenomen in het Prinsbisdom Luik. In de 12 de eeuw werd de kerk gebouwd in Maaslands-Romaanse stijl. De kerk heeft vierkante pijlers en een toren in zandsteen. De versterkte westertoren is typisch voor de parochiekerken van het Prinsbisdom Luik.

In de 13 de eeuw werd Winksele een belangrijk bedevaartsoord waar bezetenen naar toe kwamen. In de 15 de eeuw werd het bij uitstek de bedevaart tegen krankzinnigheid. Het was dan ook niet verwonderlijk dat in de omgeving van de kerk een 'Dullenhuis' gebouwd werd. In dit huis konden zieken verblijven. In de 15 de eeuw werd dit huis een pesthuis. Het Dullenhuis werd in 1648 afgebroken. In 1661 bouwde men de huidige pastorie. Winksele bleef een bedevaartsplaats tot in de 19 de eeuw.

Aan de kerk werden heel wat verbouwings- en restauratiewerken uitgevoerd. Oorspronkelijk waren er twee zijbeuken, de zuidelijke werd afgebroken en niet opnieuw gebouwd. In de 13 de eeuw bouwde men een voorportaal met een rondboogdeur. In de 14 de eeuw werd een koor in gotische stijl aan de kerk gebouwd. In de 17 de eeuw werd de noordelijke kruisbeuk met stergewelf aangebouwd. Het piramidevormige torendak werd vervangen door een achthoekig dak. In 1938 werd de kerk erkend als beschermd monument. Van 1966 tot 1968 werden de laatste restauratiewerken uitgevoerd.

Meer info

Parochiaal secretariaat Winksele: Dalenstraat 4, 3020 Winksele, 016 48 82 60