Villa Wera

Brusselsesteenweg 302, Veltem-Beisem

Na zijn benoeming tot onderwijzer liet Theo Wera dit huis in 1919 bouwen. Buiten zijn werk als onderwijzer verkocht Wera ook kuikens en jonge kippen, die hij zelf kweekte in een enorme broedmachine. Hij verhandelde ook fruit, in hoofdzaak krieken en pruimen. Men kon er een centje bijverdienen door bij hem fruit te gaan plukken. Na zijn pensionering in 1954 behield hij zijn nevenactiviteiten. Dat leidde tot een dramatisch einde, toen ‘meester Wera’ uit een pruimenboom viel en aan de gevolgen van die val overleed.

Het bakstenen gebouw is redelijk groot en hoog, opvallend voor die periode, vooral in vergelijking met veel kleinere ‘werkmanshuizen’ van die tijd.