20220831 Openbaar onderzoek van 31 augustus tot en met 29 september 2022

Met de nieuwe omgevingsvergunning zijn er ook nieuwe bekendmakingsvoorschriften. Sinds maart 2018 vindt u hier de lopende openbare onderzoeken.