Pastorie van Beisem

De pastorie van Beisem werd in 1762 gebouwd, tegelijkertijd met de nieuwe kerk. Ze is opgetrokken in baksteen op een zandstenen sokkel. De deurposten zijn ook met zandsteen omlijst. Het gebouw werd in de 19 de en 20 ste eeuw uitgebreid.

Parochiaal secretariaat Veltem-Beisem: Kerkstraat 7, 3020 Veltem-Beisem, 016 229 124