Pastorie van Beisem

De pastorie van Beisem werd in 1762 gebouwd, tegelijkertijd met de nieuwe kerk. Ze is opgetrokken in baksteen op een zandstenen sokkel. De deurposten zijn ook met zandsteen omlijst. Het gebouw werd in de 19 de en 20 ste eeuw uitgebreid.

Parochiaal secretariaat Veltem-Beisem: Kerkstraat 7, 3020 Veltem-Beisem, 016 229 124 

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 5 april. De mailberichten worden wel onregelmatig gelezen, maar NIET behandeld behoudens uitzonderingen. Hebt u een uiterst dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.