Pastorie van Veltem

Haachtstraat 9, Veltem

Rond 1540 schonk pastoor Henricus Vekestijl een perceel grond aan de parochie. Hierop werd later de pastorie gebouwd.

In 1745 begon de Proostdij van St.-Pieter in Leuven er met de bouw van een huis. De toenmalige pastoor was Lambert Stessens. Pastoor De Clerck liet het gebouw in 1770 vergroten: "In 1770 heb ik doen maken een kamer die uitgaf op het oosten. In 1771 is een kamer bijgemaakt die uitgaf op het westen. In 1776 zijn gemaakt de 2 grote vensters in de grootste bovenkamer".

Het gebouw is opgetrokken in baksteen met een bovenverdieping; boven zijn er vijf vensters, beneden in het midden de ingangsdeur met een typische achttiende-eeuwse vorm en langs weerszijden een venster.

Meer info

Parochiaal secretariaat Veltem: Pastorijstraat 1, 3020 Veltem-Beisem, 016 49 04 68

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 5 april. De mailberichten worden wel onregelmatig gelezen, maar NIET behandeld behoudens uitzonderingen. Hebt u een uiterst dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.