Heersemmolen

De Heersemmolen, die in 1356 voor het eerst wordt vermeld, ontleent zijn naam aan de Oudnederlandse plaatsnaam 'Hendersem', woonplaats van Hendrik. Hij is gelegen op de Molenbeek, die op die plaats kunstmatig werd verhoogd om de watervoorziening van de molen te verzekeren. De oudste gedeelten van het gebouwencomplex, opgetrokken in oranje Spaanse baksteen en witte zandsteen, dateren uit de 15 de eeuw.

In de daaropvolgende 500 jaar is er geregeld gebouwd en uitgebreid, en dat tot in 1920-1930. In de gevels kan men de verschillende bouwperiodes duidelijk waarnemen. Binnen is de constructie nog in goede staat. Het mechanisme van de molen is nog vrijwel intact. In 1986 werd de molen volledig gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt.