Afwijking wekelijkse rustdag, periodes tijdens het jaar

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. Van die wekelijkse rustdag kan worden afgeweken tijdens bijvoorbeeld een koopjesperiode, voor een braderie...

Hoe gaan we te werk?

U vraag de afwijking tijdig aan bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is. Het college van burgemeester en schepenen beslist per jaar welke afwijkingsperiodes worden toegestaan. Die beslissing wordt openbaar gecommuniceerd in de infokrant en op de website.

Meer info

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag in 2020

Bericht aan de handelaars van de gemeente

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om in 2020 op enkele dagen een afwijking op de wekelijkse rustdag toe te staan.

Op de volgende data wordt een afwijking toegestaan:

  • zondag 22 december2019 tot en met zaterdag 28 december 2019;
  • zondag 29 december 2019 tot en met zaterdag 4 januari 2020;
  • zondag 5 januari 2020 tot en met zaterdag 11 januari 2020;
  • zondag 29 maart 2020 tot en met zaterdag 2 april 2020;
  • zondag 12 april 2020 tot en met zaterdag 18 april 2020;
  • zondag 4 oktober 2020 tot en met zaterdag 10 oktober 2020;
  • zondag 18 oktober 2020 tot en met zaterdag 24 oktober 2020;
  • zondag 20 december 2020 tot en met zaterdag 26 december 2020.