Afwijking wekelijkse rustdag, periodes tijdens het jaar

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. Van die wekelijkse rustdag kan worden afgeweken tijdens bijvoorbeeld een koopjesperiode, voor een braderie ...

Hoe gaan we te werk?

U vraag de afwijking tijdig aan bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is. Het college van burgemeester en schepenen beslist per jaar welke afwijkingsperiodes worden toegestaan. Die beslissing wordt openbaar gecommuniceerd in de infokrant en op de website.

Meer info

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag in 2019

Bericht aan de handelaars van de gemeente

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om in 2019 op enkele dagen een afwijking op de wekelijkse rustdag toe te staan.

Op de volgende data wordt een afwijking toegestaan:

 • zondag 6 januari tot en met zaterdag 12 januari;
 • zondag 10 maart tot en met zaterdag 16 maart;
 • zondag 17 maart tot en met zaterdag 23 maart;
 • zondag 31 maart tot en met zaterdag 6 april;
 • zondag 14 april tot en met zaterdag 20 april;
 • maandag 10 juni (Pinkstermaandag, collegebeslissing 3 juni 2019);
 • zondag 16 juni tot en met zaterdag 22 juni;
 • zondag 15 september tot en met zaterdag 21 september;
 • zondag 22 september tot en met zaterdag 28 september;
 • zondag 6 oktober tot en met zaterdag 12 oktober;
 • zondag 1 december tot en met zaterdag 7 december;
 • zondag 22 december tot en met zaterdag 28 december.