Jeruzalem

Schoolstraat 36 (hoek met Blokweg 12), Herent

In 1569 vinden we dat Jan van Broechem als eigenaar een herberg bewoont en bewerkt, met een boomgaard en alle andere toebehoren, geheten 'Jherusalem'. Tijdens de troebele tijden einde 16 de eeuw is de herberg afgebrand of vernield; pas in 1657 is Jherusalem weer volledig opgebouwd en zelfs uitgebreid met een 'brouwsael' of brouwerij.

Op 24 juli 1658 werd het verworven door de schoonzoon van Crockaerts, Peter Dillemans, die in 1661 'koning' van de Sint-Sebastiaansgilde werd. Toen was het al uitgebreid tot een 'pachthof-herberg-brouwerij'.

Op het einde van de 18 de eeuw woonde Antoine, later zijn zoon Peter Van Beesée of Van Biesen er als pachter en werd het geheel op de kaart van Ferraris als een vierkantshoeve afgebeeld.

In 1825 – het pachthof wordt dan bewoond door de familie Van Velthem - wordt het door de gemeente gekocht die het gebruikt als gemeentehuis, school en woning voor de onderwijzer tot in 1879. Dan wordt een nieuw gemeentehuis gebouwd en krijgt het ‘oud gemeentehuis’ een woonfunctie die het tot op vandaag na verschillende verbouwingen nog altijd heeft.

De enige verwijzingen naar het oude pachthof die u nu nog kunt vinden zijn de hoekketting in witte zandsteen aan de linkergevel van het huis en de plint aan de onderkant van de muur langs de Blokweg eveneens in witte zandsteen.