Duigemhof

Vermeld als middeleeuwse omgrachte 'Hoeve Tuyckom', eigendom van de familie Tudekem. In de huidige vorm een gesloten hoeve met hoofd- en bijgebouwen, ingeplant rondom het rechthoekige erf. Bewaard gebleven zandstenen donjon uit de 13 de-14 de eeuw. Gesloten onderbouw en licht overstekende verdiepingen rustend op eenvoudige kraagstenen. Kleine rondboogvensters. Vermoedelijk in de 19 de eeuw aan beide zijden uitgebreid. Stallingen in traditionele stijl in baksteenbouw voorzien van zandstenen rondboogdeuren (uit de 18 de eeuw). Monumentale schuur met latere bijbouw. Poort gedateerd 1805.