Afwijking wekelijkse rustdag, zondag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, die automatisch begint op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van die sluitingsdag. Een aangifte bij de gemeente volstaat daarvoor.

Voorwaarden

  • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Hoe gaan we te werk?

U kiest uw wekelijkse rustdag en het beginuur van de sluiting (5 uur of 13 uur) en doet daarvan aangifte bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Kostprijs

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.