Afwijking wekelijkse rustdag, zondag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, die automatisch begint op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur. U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van die sluitingsdag. Een aangifte bij de gemeente volstaat daarvoor.

Voorwaarden

  • U sluit uw handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • U vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • U houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Hoe gaan we te werk?

U kiest uw wekelijkse rustdag en het beginuur van de sluiting (5 uur of 13 uur) en doet daarvan aangifte bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Kostprijs

De aangifte van de afwijking op de wekelijkse rustdag is gratis.