Pastorie van Herent

De pastorie van Herent werd in 1732 door de toenmalige pastoor, Philippus Van Velthem, op zijn eigen kosten gebouwd omdat hij de oude pastorie te klein en ongezond vond. Voor de pastorie stonden nog een aantal bijgebouwtjes, die in 1929 werden afgebroken en vervangen door het ijzeren hek rond de voortuin. Ook aan de achterkant werden in de loop van de tijd nog meerdere bijgebouwtjes opgetrokken, die echter met de laatste grondige restauratie van 1991 alle werden afgebroken.

Parochiaal secretariaat: O.-L.-Vrouwplein 64, 3020 Herent, 016 22 91 24