Logo en huisstijl gemeente Herent

Huisstijl

Op 6 december 2007 hebben het gemeentebestuur en het OCMW een nieuwe huisstijl ingevoerd. De huisstijl is een belangrijk beleidsinstrument. Hij bepaalt het imago en de uitstraling van onze organisatie.

Onze huisstijl omvat een aantal afspraken die we toepassen op verschillende communicatiekanalen. Zo bepalen of versterken we ons imago. Het logo, frisse kleuren, goed geschikte en foutloos opgestelde brieven, een dynamisch taalgebruik… maken deel uit van de huisstijl, maar daar stopt het niet.

Ook de dienstverlening in het algemeen, de manier van telefoneren, de dienstverlening aan de loketten en de interne samenwerking bepalen mee onze stijl, ons imago en onze uitstraling.

Een huisstijlhandboek bevat alle toe te passen afspraken en vormt een leidraad voor alle medewerkers.

Logo Herent, woord en beeld

Het logo van Herent bestaat uit een beeld en een woord. Beide horen bij elkaar.

Het beeld is opgebouwd uit verschillende kleurvlakken.

  • Ze symboliseren de vloeiende heuvelachtige lijnen van het landschap.
  • Ze verwijzen naar de ligging, de infrastructuur, het kruisen van wegen, water en spoor en de bereikbaarheid van de gemeente.
  • Ze visualiseren de deelgemeenten.
  • Elk vlakje heeft een unieke vorm.
  • Dit staat symbool voor de diversiteit en de eigenheid van de gemeente en haar inwoners.
  • Met een beetje fantasie kun je in het beeld ook een vogel in vlucht herkennen, en ja, waarom niet de Quetzal-vogel, een van de nationale symbolen van Guatemala en dus ook van onze zusterband met de Q'eqchi's.
  • Het geheel straalt openheid, kracht en dynamiek uit.

Het woord 'herent' is de naam van de gemeente. We schrijven dit in kleine letters. Het woord 'gemeente' laten we bewust weg in het logo.

Gebruik van het logo en huisstijlelementen

Het gebruik van het logo is voorbehouden voor de gemeentelijke en OCMW-diensten. Enkel mits uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de gemeente kunnen anderen gebruik maken van het logo. Neem daarvoor contact op met communicatie@herent.be.

Initiatieven als buurtfeesten die worden georganiseerd met logistieke en/of financiële steun van de gemeente Herent gebruiken het logo 'herent steunt' in hun promo.