Gemeenschapswacht

U bent de gemeenschapswacht waarschijnlijk al eens tegengekomen. Hij draagt een paarse uniformjas. Hij houdt een oogje in het zeil, geeft een woordje uitleg en helpt u de straat oversteken.

Wat doet de gemeenschapswacht?

  • u ziet hem dagelijks op straat; te voet, met de fiets of met het openbare vervoer;
  • hij sensibiliseert de burgers over veiligheid en criminaliteitspreventie;
  • hij informeert de burgers;
  • hij signaleert problemen in verband met veiligheid, milieu en het wegennet aan de bevoegde diensten;
  • hij ziet toe op het parkeergedrag en helpt kinderen, bejaarden en mensen met een handicap veilig oversteken;
  • hij houdt toezicht op gemeentelijke evenementen;
  • hij houdt toezicht op voor publiek toegankelijke openbare plaatsen;
  • als gemachtigde opzichter helpt hij schoolkinderen veilig de straat over naar school;
  • hij bust bewonersbrieven van het college; daarbij kan hij dan eventueel bijkomende informatie geven aan de mensen die hij op zijn ronde tegenkomt.