Gemeenschapswacht

Je bent de gemeenschapswacht waarschijnlijk al eens tegengekomen. Hij draagt een paarse uniformjas. Hij houdt een oogje in het zeil, geeft een woordje uitleg en helpt je de straat oversteken.

Wat doet de gemeenschapswacht?

  • je ziet hem dagelijks op straat; te voet, met de fiets of met het openbare vervoer;
  • hij sensibiliseert de burgers over veiligheid en criminaliteitspreventie;
  • hij informeert de burgers;
  • hij signaleert problemen in verband met veiligheid, milieu en het wegennet aan de bevoegde diensten;
  • hij ziet toe op het parkeergedrag en helpt kinderen, bejaarden en mensen met een handicap veilig oversteken;
  • hij houdt toezicht op gemeentelijke evenementen;
  • hij houdt toezicht op voor publiek toegankelijke openbare plaatsen;
  • als gemachtigde opzichter helpt hij schoolkinderen veilig de straat over naar school;
  • hij bust bewonersbrieven van het college; daarbij kan hij dan eventueel bijkomende informatie geven aan de mensen die hij op zijn ronde tegenkomt.