Sociaal huren, kopen, lenen

Je bent op zoek naar een sociale woning, betaalbaar wonen, een sociale of voordelige lening? Bekijk dan zeker de onderstaande infofiches. Daarin vind je naast de huidige voorwaarden ook contactgegevens en de benodigde documenten wanneer je je wilt inschrijven.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen om een sociale woning te huren/kopen of om een sociale lening aan te gaan, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Die verschillen naargelang het gaat om huren, kopen of lenen):

 • meerderjarig zijn, 
 • inkomensvoorwaarde,
 • eigendomsvoorwaarde,
 • taal- of inburgeringsbereidheid.

Om sociaal te kunnen huren heb je volgende documenten nodig (indien van toepassing):

 • inschrijvingsformulier;
 • kopie aanslagbiljet laats gekend inkomen;
 • kopie getuigschrift of diploma basis- of hoger onderwijs of attest cursus Nederlands van het Huis van het Nederlands;
 • formulier B ingevuld en ondertekend (controleert eventuele eigendom in binnen- en/of buitenland);
 • ingevulde voorkeurlijst;
 • attesten (indien van toepassing):
  • invaliditeitsattest 66%;
  • attest ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woning;
  • attest van onteigeningsbesluit;
  • bijlage waaruit blijkt dat u op het Belgische grondgebied verblijft en ingeschreven bent in het bevolkings-/vreemdelingenregister;
  • attest co-ouderschap door beide ouders in te vullen;
  • attest keuzebeperking in te vullen.

Meer info

Meer informatie over sociaal lenen, huren of kopen vraag je aan:

 • Het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen

Het Vlaams Woningfonds en de Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) kennen sociale hypothecaire leningen toe aan zowel alleenstaanden als gezinnen met een beperkt inkomen. Er worden leningen toegekend voor de aankoop van een bouwgrond, nieuwbouw en de aankoop en/of verbouwing van een bestaande woning. De voorwaarden zijn sinds 2014 gelijkgeschakeld tussen het Vlaams Woningfonds en de VMSW.

 • Erkende kredietmaatschappij

Een sociale kredietmaatschappij wordt door de Vlaamse Regering erkend om sociale leningen toe te kennen voor het kopen, bouwen of behouden van een bescheiden woning. NV Demer en Dijle is de dichtstbijzijnde kredietmaatschappij voor Herent.

 • Sociaal Wonen arro Leuven

Bij 'Sociaal Wonen arro Leuven' kun je terecht voor: sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale leningen. De maatschappij heeft in Herent geen sociale huurwoningen. Sociaal Wonen arro Leuven heeft wel projecten met koopwoningen uitgevoerd in Herent en neemt ook deel aan het nieuwe project 'Molenveld'. SWAL is te bereiken op 016 31 62 00.

 • Volkswoningbouw Herent

Op 15 juni 2023 fusioneerden de sociale huisvestingsmaatschappijen Elk zijn Huis uit Tervuren en Volkswoningbouw uit Herent en werd een nieuwe woonmaatschappij opgericht met de naam ‘Woontrots’. Tevens werden ook de activiteiten van de sociale verhuurkantoren, SVK WEBRA en SVK SPIT, in de gemeentes van het werkgebied worden geïntegreerd in de nieuwe woonmaatschappij. ‘Woontrots’ zal vanaf 1 juli 2023 de enige actor voor sociaal wonen zijn in 13 gemeenten, zo ook in Herent. Meer info: www.woontrots.be

 • SVK Spit

Op de website van SVK Spit vind je informatie over huren en verhuren via een sociaal verhuurkantoor. SVK SPIT is te bereiken op 016 49 17 28.