Postbedeling bij sneeuw- en vorstweer

Sneeuw en ijs kunnen de uitreiking van briefwisseling bemoeilijken en soms onmogelijk maken.

Bpost zal alles in het werk stellen om de dagelijkse uitreiking van briefwisseling te verzekeren maar soms wordt het te gevaarlijk om de uitreikers op pad te sturen.

U kunt het voor uitreikers en hulpdiensten gemakkelijker en veiliger maken door de stoep voor uw huis sneeuw- en ijsvrij te maken.