Openbare werken bij sneeuw- en vorstweer

Zeker tijdens de winterperiode zijn wegen- en rioleringswerken sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij sneeuw, vrieskou en ijzel is het mogelijk dat lopende werken moeten worden stilgelegd. Op de website informeren we u over aanpassingen aan de planning.