Openbare werken bij sneeuw- en vorstweer

Zeker tijdens de winterperiode zijn wegen- en rioleringswerken sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij sneeuw, vrieskou en ijzel is het mogelijk dat lopende werken moeten worden stilgelegd. Op de website informeren we je over aanpassingen aan de planning.