Stoken

Verbranden van afval of groenafval in de open lucht in uw tuin of op andere plaatsen waar het niet mag, is een schending van de milieuregelgeving.

Voorwaarden

Alleen in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:

  • van droog onbehandeld hout in een open vuur, kampvuur of van onversierde
    kerstbomen. Er moet steeds toestemming worden aangevraagd via het loket evenementenbeheer: melding/ aanvraag toelating activiteiten en evenementen;
  • van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel.

Hoe gaan we te werk?

Indien u wordt betrapt, kan de politie of een toezichthouder een proces-verbaal opstellen en kan er een geldboete volgen.

Wat met de BBQ van mijn buren?

In hun eigen tuin mogen uw buren altijd en overal barbecueën. Doen zij dat goed, dan zijn er praktisch geen vlammen en geen rook. U kunt uiteraard wel onderling afspraken om eventuele hinder te vermijden.

Meer info

Afval goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan worden, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energie-recuperatie.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.