Stoken

Verbranden van afval of groenafval in de open lucht in je tuin of op andere plaatsen waar het niet mag, is een schending van de milieuregelgeving.

Voorwaarden

Alleen in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:

  • van droog onbehandeld hout in een open vuur, kampvuur of van onversierde
    kerstbomen. Er moet steeds toestemming worden aangevraagd via het loket evenementenbeheer: melding/ aanvraag toelating activiteiten en evenementen;
  • van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof in een sfeerverwarmer of voor het gebruik van een barbecuetoestel.

Hoe gaan we te werk?

Indien je wordt betrapt, kan de politie of een toezichthouder een proces-verbaal opstellen en kan er een geldboete volgen.

Wat met de BBQ van mijn buren?

In hun eigen tuin mogen je buren altijd en overal barbecueën. Doen zij dat goed, dan zijn er praktisch geen vlammen en geen rook. Je kunt uiteraard wel onderling afspraken om eventuele hinder te vermijden.

Meer info

Afval goed sorteren en meedoen aan de selectieve inzamelingen is erg belangrijk. Het leeuwendeel van het ingezamelde afval wordt gerecycleerd. Wat niet meer gebruikt kan worden, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energie-recuperatie.