Vrijstelling van heffing op waterverontreiniging

Gezinnen die in Vlaanderen water verbruiken via een eigen waterwinning of klant zijn bij Brabant Water moeten jaarlijks een heffing op de waterverontreiniging betalen. Onder bepaalde voorwaarden kun je een (gedeeltelijke) vrijstelling van deze heffing krijgen.

Ook grootverbruikers kunnen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van die heffing krijgen.

Voorwaarden

Zuiveringsinstallatie

Als gezin (of als grootverbruiker met gezinsgebruik) krijg je een vrijstelling als je je afvalwater correct zuivert met een eigen individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Heb je een eigen waterwinning én ook een drinkwateraansluiting? Dan kom je niet in aanmerking voor de vrijstelling, maar kun je wel een compensatie aanvragen bij je drinkwatermaatschappij.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om deze vrijstelling te krijgen.

Sociaal tarief

Je betaalt slechts 20% van de heffing (gedeeltelijke vrijstelling), als je op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot een van de volgende categorieën:

Gaat je waterfactuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan kom je niet in aanmerking voor dit sociaal tarief, maar kun je wel een compensatie aanvragen.

De compensatie kan ook gelden voor bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) en bepaalde grootverbruikers (bijv. woonzorgcentra en verzorgingsinstellingen).

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) staan alle voorwaarden om deze vrijstelling te krijgen.

Hoe gaan we te werk?

In de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte van je situatie. De VMM stuurt je in geval van een sociaal tarief een heffingsbiljet voor 20% van de heffing toe. Bij een volledige vrijstelling ontvang je geen heffingsbiljet.

Kom je in aanmerking voor een vrijstelling of een compensatie en werd die niet correct toegepast? Dan moet je een schriftelijke aanvraag indienen.

Op de website van de VMM vind je wanneer, naar wie en hoe je zo'n aanvraag moet opsturen.

Voor de aanvraag van een attest leefloon of voor administratieve ondersteuning bij het indienen van een aanvraag kun je contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW.

Kostprijs

Informatie over de berekening van de vrijstelling of compensatie vind je op de website van de VMM.