Wildbeheereenheid, erkenning

Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Binnen dit gebied wordt er aan planmatig wildbeheer gedaan.

Dit samenwerkingsverband onder een wildbeheereenheid biedt heel wat voordelen. Door samen te werken krijg je als jager de mogelijkheid om in een groter gebied te jagen dan in één enkel jachtveld. Samenwerking zorgt er ook voor dat men als groep de jachtbelangen beter kan behartigen dan één jager alleen. Bovendien kan ook het kostenplaatje worden gedrukt. Erkende wildbeheereenheden kunnen jaarlijks subsidies ontvangen van de Vlaamse overheid.

Een wildbeheereenheid kan erkend worden voor een periode van zes jaar. Om erkend te worden door de Vlaamse overheid moet een wildbeheereenheid een erkenningsdossier indienen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke erkenningsvoorwaarden zijn:

 • Het werkingsgebied moet de jachtterreinen van minstens vijf jachtrechthouders verenigen en moet een oppervlakte van minstens 1000 hectare beslaan.
 • De wildbeheereenheid moet een wildbeheerplan openstellen.
 • De wildbeheereenheid meldt jaarlijks afschotstatistieken en wildstandgegevens aan de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos.
 • Lokale vertegenwoordigers van natuurverenigingen, de landbouw en de bosbouw worden uitgenodigd op de algemene vergaderingen.
   

Hoe gaan we te werk?

Je stelt een erkenningsdossier samen en stuurt het volledige dossier op naar de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het erkenningsdossier moet de volgende gegevens bevatten:

 • een afschrift van de statuten en hun wijzigingen, voor eensluidend verklaard door de in de statuten aangewezen personen
 • een werkingsverslag over het voorbije kalenderjaar
 • een verklaring van de door de statuten aangewezen personen die de vereniging kunnen binden, waaruit blijkt dat de wildbeheereenheid voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden
 • een verklaring van de voorzitter waaruit blijkt dat de wildbeheereenheid voldoet aan de fiscale en sociale verplichtingen
 • een afschrift van het wildbeheerplan dat door de algemene vergadering bij tweederde meerderheid van stemmen van de leden-jachtrechthouders is goedgekeurd.

Het volledige dossier moet, samen met een erkenningsaanvraagformulier en een inlichtingenfiche bezorgd worden aan de provinciale afdeling van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Er zijn vier mogelijke data waarop erkenningen kunnen ingaan: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Op het erkenningsaanvraagformulier moet je aanduiden op welke van die vier data je de nieuwe erkenning wenst te laten ingaan.
 

Reglement

Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving sterk vereenvoudigd.