Wildbeheereenheden, subsidie

Een wildbeheereenheid (WBE) is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen individuele jachtrechthouders binnen een ruimtelijk begrensd gebied. Binnen dit gebied wordt er aan planmatig wildbeheer gedaan.

Erkende wildbeheereenheden kunnen jaarlijks subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid.

Er bestaan drie soorten subsidies:

  • basissubsidie: 300 euro
  • oppervlaktesubsidie: 150 euro voor elke volle schijf van 1.000 hectare jachtterrein in het WBE-werkingsgebied die tot de WBE behoort boven de 2.000 hectare
  • projectsubsidies voor projecten die zijn opgenomen in het faunabeheerplan: een WBE kan projectsubsidies krijgen van
    • maximaal 1500 euro per kalenderjaar
    • of maximaal 9000 euro voor de volledige erkenningsperiode van 6 jaar.

Voorwaarden

De subsidies kunnen enkel aangevraagd worden door wildbeheereenheden die erkend zijn door de Vlaamse overheid.

De projectsubsidie wordt uitgekeerd op basis van een schuldvordering voor het project, het werkingsverslag van het afgelopen kalenderjaar, de stukken ter staving en de vaststellingen op het terrein.

Hoe gaan we te werk?

Een WBE moet op papier of online een subsidieaanvraag indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos vóór 1 april van het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Reglement

Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving sterk vereenvoudigd.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.