Selectief slopen voor minder bouw- en sloopafval

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Deze enorme hoeveelheid bedraagt maar liefst drie keer meer dan de jaarlijkse hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen. Daarom is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigd bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat kan door selectief te slopen. Wat niet enkel goed is voor het milieu, maar ook voor de portemonnee.

Wanneer selectief slopen?

Uiteraard is het niet de bedoeling om kleine verbouwingen zoals het uitbreken van een badkamer, te onderwerpen aan de regels van selectief slopen. Maar voor verbouwingen waarbij een bouwvergunning vereist is, biedt het selectieve slopen daarentegen een duidelijke meerwaarde.

Gevaarlijke afvalstoffen verwijderen

Bij selectief slopen moeten eerst de gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende materialen, verwijderd worden. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars.

Steenfractie recycleren

Voor werken waarbij een aanzienlijke hoeveelheid steenpuin vrijkomt, zoals bij het heraanleggen van een oprit of terras of de afbraak van een huis, houdt men de steenfractie het beste apart. Een container zuiver steenpuin is immers eenvoudiger te verwerken en kost een stuk minder dan het verwerken van een container gemengd afval.

Niet-gevaarlijke afvalstoffen selectief inzamelen

Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout en kunststoffen, het beste afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere afvalstromen die we maximaal kunnen benutten door ze te recycleren en opnieuw te gebruiken.

Lees ook