Steenmarters

Steenmarters leven al sinds mensenheugenis in de nabijheid van huizen. Daar was vroeger ruimte genoeg voor deze dieren: op de hooizolder, in het dak van de varkensstal, onder het stookhout… Marters zijn nuttige roofdieren die vooral jagen op muizen en ratten. Zo houden ze een ratten- of muizenplaag in bedwang.

Uw kippen…

Soms staan ook kippen, duiven, eenden of konijnen op het menu van de steenmarter. Ons kleinvee kunnen we enkel beschermen door de dieren 's nachts in een degelijk en goed afgesloten hok onder te brengen. Wanneer u uw pluimvee 's avonds voedert in plaats van 's ochtends, kunt u de kippen gemakkelijk in het nachthok lokken. Eenden daarentegen zoeken bescherming op het water indien ze een voldoende grote vijver ter beschikking hebben.

Uw zolder…

Wanneer steenmarters uw zolder of vals plafond als woonplaats hebben uitgekozen, kan dat voor overlast zorgen. De dieren maken vooral 's nachts lawaai. Bovendien kunnen ze de isolatie vernielen of dode prooien meenemen op zolder.

Uw wagen

Steenmarters kunnen ook voor problemen zorgen in wagens. Ze kunnen zich verstoppen onder de motorkap en kunnen daar knagen aan de kabels.

Hoe gaan we te werk?

De marter wegvangen lijkt logisch maar heeft geen zin. Het zijn territoriale dieren en een vrijgekomen territorium wordt onmiddellijk ingenomen door een soortgenoot. Vangen lost het probleem dus niet op.

Er zijn echter diverse anti-marterproducten te verkrijgen bij het Natuurhulpcentrum. Die werken op basis van geur of geluid. Op die manier kan het marterprobleem op een diervriendelijke en duurzame wijze opgelost worden.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.