Eikenprocessierups, aanpak

Sinds enkele jaren krijgen we in onze gemeente tijdens de zomermaanden (vanaf mei - juni) te maken met eikenprocessierupsen.

Behalve kaalgevreten eikenbomen, en soms andere loofbomen, veroorzaken ze ernstige jeukhinder, huiduitslag en irritaties van de ogen en luchtwegen bij omwonenden of passanten.

Hoe herken je de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups heeft een grijsgrauwe kleur met vele lange brandharen en is de larve van een onopvallende grijze nachtvlinder. Ze eten steeds 's nachts in groep en vervellen 5 maal. Vanaf de derde vervelling krijgen de rupsen irriterende brandharen. Dit is vanaf half mei tot midden juli.

Welke hinder veroorzaken de rupsen bij de mens?

Bij aanraking stoot de rups de brandharen af, waardoor contact met de huid, de ogen en de bovenste luchtwegen mogelijk is. Ook oude brandharen kunnen na vervelling of ondeskundige verwijdering van de rupsen in het milieu terecht komen en last veroorzaken.

Na enkele uren kan overlast ontstaan. De klachten kunnen zijn pijnlijke jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Ook algemene klachten zoals braken, duizeligheid, koorts of algehele malaise kunnen voorkomen.

In het algemeen verdwijnen de klachten vanzelf binnen twee weken. Bij twijfel en bij aanhoudend ernstige klachten neem je beter contact op met de huisarts.

Was steeds je kleren grondig na contact!

Hoe gaan we te werk?

  • Wat je vooral niet mag doen is de rupsen aanraken en zelf trachten te bestrijden. Gebruik zeker geen insecticiden: die zijn niet alleen schadelijk voor mens en milieu, maar ze helpen ook niet tegen de irriterende brandharen. Ook wegspuiten met een hogedrukreiniger mag je zeker niet doen. De haren en de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid worden.
  • Als ze op openbaar domein zitten: waarschuw de milieudienst (016 85 30 20) milieu@herent.be om passende maatregelen te treffen en de verantwoordelijke diensten op de hoogte te stellen. Zeg waar de rupsen zitten.
  • Als ze op privé-domein zitten: laat ze zelf verwijderen; raadpleeg internet / de gouden gids voor gespecialiseerde firma's.

Meer info

Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid, 016 66 63 50 of toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be