Eikenprocessierups, aanpak

Sinds enkele jaren krijgen we in onze gemeente tijdens de zomermaanden (vanaf mei - juni) te maken met eikenprocessierupsen.

Behalve kaalgevreten eikenbomen, en soms andere loofbomen, veroorzaken ze ernstige jeukhinder, huiduitslag en irritaties van de ogen en luchtwegen bij omwonenden of passanten.

Hoe herkent u de eikenprocessierups?

De eikenprocessierups heeft een grijsgrauwe kleur met vele lange brandharen en is de larve van een onopvallende grijze nachtvlinder. Ze eten steeds 's nachts in groep en vervellen 5 maal. Vanaf de derde vervelling krijgen de rupsen irriterende brandharen. Dit is vanaf half mei tot midden juli.

Welke hinder veroorzaken de rupsen bij de mens?

Bij aanraking stoot de rups de brandharen af, waardoor contact met de huid, de ogen en de bovenste luchtwegen mogelijk is. Ook oude brandharen kunnen na vervelling of ondeskundige verwijdering van de rupsen in het milieu terecht komen en last veroorzaken.

Na enkele uren kan overlast ontstaan. De klachten kunnen zijn pijnlijke jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Ook algemene klachten zoals braken, duizeligheid, koorts of algehele malaise kunnen voorkomen.

In het algemeen verdwijnen de klachten vanzelf binnen twee weken. Bij twijfel en bij aanhoudend ernstige klachten neemt u beter contact op met de huisarts.

Was steeds uw kleren grondig na contact!

Hoe gaan we te werk?

  • Wat u vooral niet mag doen is de rupsen aanraken en zelf trachten te bestrijden. Gebruik zeker geen insecticiden: die zijn niet alleen schadelijk voor mens en milieu, maar ze helpen ook niet tegen de irriterende brandharen. Ook wegspuiten met een hogedrukreiniger mag u zeker niet doen. De haren en de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid worden.
  • Als ze op openbaar domein zitten: waarschuw de milieudienst (016 85 30 20) milieu@herent.be om passende maatregelen te treffen en de verantwoordelijke diensten op de hoogte te stellen. Zeg waar de rupsen zitten.
  • Als ze op privé-domein zitten: laat ze zelf verwijderen; raadpleeg internet / de gouden gids voor gespecialiseerde firma's.

Meer info

Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid, 016 66 63 50 of toezichtvolksgezondheid.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken (016 85 30 20). Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Burgerzaken is enkel beschikbaar voor dringende zaken en enkel na telefonisch contact (016 85 30 20). Voor al uw andere vragen, verwijzen we u door naar ons thuisloket. Of u kunt de dienst burgerzaken bereiken per e-mail op burgerzaken@herent.be

Beperk uw en onze contacten, stel uw bezoek aan De Kouter uit als dat kan en gebruik het thuisloket. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.