Berenklauw

Ken je de berenklauw? Wellicht wel. Het is een mooie, maar zeker geen ongevaarlijke plant met witte paraplugrote bloemschermen die in onze bossen en langs bermen in het wild groeit.

Het sap van deze planten bevat een bijtende stof die in combinatie met zonlicht reageert als een zuur. Er ontstaan rode, jeukende vlekken die enkele uren later overgaan in een scherp begrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. Deze letsels kunnen er uitzien als echte brandwonden en genezen slechts traag. Na genezing kunnen ze een bruinverkleuring van de huid achterlaten. Als het sap in de ogen terechtkomt, kan permanente blindheid ontstaan. Het sap van de berenklauw is ook giftig! Er zijn al mensen gestorven nadat ze een kleine hoeveelheid van het giftige berenklauwsap inslikten.

Om problemen te vermijden adviseren wij deze plant niet aan te raken en zeker niet op te eten. Bij werkzaamheden in de tuin moet men vermijden dat het sap van de berenklauw op de huid terechtkomt. Indien men toch in contact komt met de plant moet men de huid onmiddellijk overvloedig met koud water spoelen. Men vermijdt daarna ook best de zon gedurende een week. Wanneer er huidletsels te zien zijn, ga dan naar de huisarts.

Enkele tips

  • Vermijd elk contact met de reuzeberenklauw en berenklauw.
  • Spoel na contact onmiddellijk met koud water en vermijd zeker een week de zon.
  • Draag kleding die hals, armen en benen bedekt.
  • Eet nooit van de berenklauw of laat kinderen nooit fluitjes of blaaspijpjes maken uit de holle stengel van de plant.
  • Verschijnen er huidletsels, raadpleeg dan zeker uw huisarts.

Meer info

Raadpleeg je huisarts of neem contact op met de Vlaamse gezondheidsinspectie:

Brouwersstraat 1 bus 4, 3000 Leuven, 016 29 38 58, gezondheidsinspectie.vlaamsbrabant@vlaanderen.be