Groen stukje Rijweg

Een groen stukje Rijweg
Het stukje groen tussen de Rijweg en Schotstraat in Herent is het voorbije jaar sterk veranderd. Zo werden er bomen gekapt, een bloemenweide ingezaaid, een takkenril aangelegd, de voetweg weer toegankelijk gemaakt, het infobord van de vredesboom vernieuwd en een nieuwe houtkant van sleedoorn aangeplant. Het is de bedoeling dat het een mooi stukje groene natuur wordt, goed voor plant en dier.

De kap en de aanleg van de 50 dennen was een hele klus. De dennen stonden op de bedding van de buurtweg en in concurrentie met de andere loofbomen. Het hout werd verwerkt in een lange takkenril, die aan knaagdieren, egels, vogels... een schuil- en overwinteringsplaats biedt. Ze maken er ook gebruik van om te foerageren en te nesten.

Vervolgens is aan de andere kant van de buurtweg een nieuwe houtkant van sleedoorn aangeplant voor koesterbuur sleedoornpage. Daarnaast zijn er om de kap van de dennen te compenseren drie lindes aangeplant. Een waardevolle boom voor de bijen en andere insecten.

Daarna is het bestaande grasland gefreesd en ingezaaid met een bloemenmengsel. Zo is er altijd een groot aanbod aan bloemen voor allerhande insecten en vlinders. Niet alleen voor de natuur is dit een voordeel, ook voor natuurbeleving in het openbare groen is dit een grote stap vooruit.

Tot slot is het infopaneel van de vredesboom vernieuwd, waardoor de boom weer centraal staat in het gebiedje. Door de kap van de dennen kan de vredesboom verder uitgroeien tot een krachtige vitale boom!

De natuurwerken passen in een provinciaal natuurproject, gesubsidieerd door de provincie Vlaams-Brabant.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken deels van thuis uit en deels met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot nader order. Voor bepaalde dienstverlening kunt u opnieuw online een afspraak maken. De mailberichten worden regelmatig gelezen en behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.