Dorp aan zet #buurthuis tentoonstelling Pastoor De Clerck

Petrus Jacobus De Clerck is geboren op 28 juni 1742 in Reninge, een dorp in West-Vlaanderen. In 1770 wordt hij pastoor benoemd in Veltem. Zijn liefdevolle zorg drijft hem vooral naar de arme en kinderen en naar de zieken van zijn parochie. Er heerst veel armoede en een hoge werkloosheid. Op 27 mei 1785 koopt hij een oud huis in Veltem om er een school te openen met een gedegen christelijk onderwijs, 'gratis' en 'uit barmhartigheid'. Er ontstaat een zustergemeenschap bij die pastoor De Clerck bijstaat in zijn taken. Gedreven door het evangeliewoord "Wat je aan de minsten van de Mijnen hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan", zendt hij de zusters als "medewerkers van God" naar de kinderen en naar de zieken.

Tijdens de bezetting door de Oostenrijkse en de Franse legers wordt de school herhaaldelijk geplunderd en vernield. Pastoor de Clerck moet vluchten en heeft een tijdje in de kerktoren van de Sint-Laurentiuskerk ondergedoken.

Van 15 augustus 1799 tot 15 maart 1800 wordt pastoor De Clerck gevangen gezet in Kamerijk (Cambrai). In de periode van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden wordt het weer rustiger en nieuwe kandidaten komen de gemeenschap van Veltem vervoegen. Pas na zijn dood, op 24 januari 1831, bekomt zijn opvolger, Pastoor Thys, in 1833 de toestemming om van deze Dochters van Barmhartigheid een religieuze congregatie te maken. Naast de Statuten van de stichter en volgens zijn bedoeling, expliciet bevestigd door pastoor Thys, ontvangen de zusters ook de Regel van de Orde van de Annuntiaten.

Pastoor De Clerck is een belangrijke figuur in de geschiedenis van Veltem die een plek verdient. Naar aanleiding van de herbestemming van de kerk is het initiatief opgestart om een tentoonstelling met internationale uitstraling te ontwikkelen rond de figuur pastoor De Clerck. Onder leiding van de dienst toerisme en erfgoed wordt er samen met Herman Artois van de Stuurgroep Erfgoed, Hilde Peeters van de Heemkundige kring, zuster Machteld en Ria Christens van Parcum naarstig gewerkt aan deze tentoonstelling. Op 17 oktober kan je de eerste ideeën bekijken, in 2022 zal deze tentoonstelling in zijn definitieve vorm verschijnen.

Meer info