Omgevingsvergunningen, bekendmaking van college van 5 juli 2021