Vleermuizen welkom in oorlogsbunker

Regionaal Landschap Dijleland vzw, de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg van IGO Leuven en de Bosgroep Dijle-Geteland vzw richtten in 2009, in overleg met de gemeente en Natuurpunt aan de Blakstraat een oorlogsbunker in als winterverblijfplaats voor vleermuizen.

Veel vleermuissoorten zijn in Vlaanderen sterk bedreigd o.a. door het verdwijnen van geschikte verblijfplaatsen. Overwinteringsplaatsen moeten voldoende rust bieden, tochtvrij zijn, een hoge vochtigheidsgraad en voldoende hangplaatsen hebben.

We ruimden het afval op, we dichtten tochtgaten en brachten water in de bunker. We plaatsten een nieuwe binnen- en buitendeur. De buitendeur is een replica van de originele bunkerdeur die al lange tijd verdwenen is. Natuurpunt vzw afdeling Herent neemt het beheer en de vleermuistellingen op zich.

De werken werden uitgevoerd door Regionaal Landschap Dijleland vzw, de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploeg van IGO Leuven en de Bosgroep Dijle-Geteland vzw met medewerking van Natuurpunt vzw afdeling Herent en met de financiële steun van de gemeente Herent, de provincie Vlaams-Brabant en het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed.

Lees ook