Zwaluwnest plaatsen bij je thuis

In onze gemeente fladderen in het voorjaar heel wat zwaluwsoorten rond op zoek naar een geschikte locatie om hun nest te bouwen. De gemeente wil de huis- en de boerenzwaluw hierbij graag een handje helpen.

De huiszwaluw was vroeger een bekende en geliefde zomergast. Sinds de jaren '70 gaat hun aantal drastisch achteruit. En dat is geen goede zaak. Want naast het prille lentegevoel dat deze vogels oproepen, zijn het ook heel nuttige dieren. Daarom is de gemeente samen met haar inwoners in 2009 gestart met een beschermingsactie voor de huiszwaluw – en met succes. Op heel wat plaatsen hebben we de huiszwaluw al een handje kunnen helpen. Maar misschien zijn er bij jou ook nog mogelijkheden?

Heb je al een bestaand nest in je buurt (binnen een straal van ongeveer 500m) en heb je zelf nog plaats voor een kunstnest? De INL ploeg - een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant, de deelnemende gemeenten en IGO - komt dan graag de mogelijkheden bespreken om eventueel een kunstnest op te hangen. Of misschien ben je niet zo gelukkig met de gewoonte van de vogels om hun uitwerpselen na te laten onder hun nest? Dan voorzien we graag een mestplankje om dit probleem te ondervangen.

De boerenzwaluw is onze grootste zwaluwsoort. Kenmerkend voor deze vogel zijn de lange, de diepgevorkte staart, de rode keel, kin en voorhoofd, glanzende blauwzwarte rug en roomkleurige buik. Boerenzwaluwen broeden bijna uitsluitend in stallen en gebouwen op het boerenerf. Daarnaast worden ze ook waargenomen in oude donkere schuren in de nabijheid van vee, een mestvaalt of open water. Vroeger waren ze heel talrijk in Vlaanderen maar hun aantal gaat sterk achteruit.

Zijn er nog boerenzwaluwen die nestelen bij jou? Dan zouden we dit graag vernemen om een beeld te krijgen van waar er nog zitten. Zo weten we waar het nuttig zou kunnen zijn om de boerenzwaluwen een handje te helpen bij het uitbreiden van hun broedplaatsen op nabije plekken.

Heb je geen boerenzwaluwen meer en zou je hen graag terugzien in je stal of oude schuur? Dan kan de gemeente je daarbij helpen. Mits enkele kleine aanpassingen die geen hinder opleveren, kan ervoor gezorgd worden dat de boerenzwaluw terugkeert naar je erf. Bovendien krijg je er gratis enkele natuurlijke insectenverdelgers bij. Een boerenzwaluw verorbert per week zowat 50 000 insecten. Daar kan geen spuitbus tegenop!

Wat zijn die kleine ingrepen?

  • in de stal/schuur één of twee kunstnesten aanbrengen;
  • in de stal/schuur houten plankjes aanbrengen die als steun dienen voor het bouwen van een nest met modder door de vogels zelf;
  • een raam open zetten vanaf eind maart / begin april;
  • een vliegopening voorzien. Boerenzwaluwen hebben geen grote opening nodig om in de stal te kunnen vliegen. Een opening van 30 cm breed en 10 cm hoog is voldoende. De vliegopening kan best vrij hoog aangebracht worden, buiten bereik van katten;
  • modder voorzien voor hun nestbouw. Dit kan een eenvoudige ondiepe plas zijn met modder;
  • een hoekje voorzien met wilde planten en bloemen. Dit is een extra bron van insecten.

Hoe gaan we te werk?

De actie voor de huis- en de boerenzwaluw wordt financieel volledig gedragen door de gemeente. Je hoeft uiteraard ook niet zelf in te staan voor de plaatsing.

Geïnteresseerden geven naam, adres, telefoon (GSM) en e-mailadres door aan milieu@herent.be of 016 85 30 20 (vragen naar de dienst milieu). Geef ook aan of je eerder mogelijkheden voor de huiszwaluw dan wel voor de boerenzwaluw ziet.

De aanvragen moeten voor eind februari op de gemeente toekomen. Indien u geïnteresseerd bent en je gegevens doorgeeft, zal je gecontacteerd worden om te bekijken of de aangeboden locatie geschikt is. De zwaluwnesten worden in het najaar geplaatst.

Lees ook