Trage wegen

Trage wegen zijn wegen of voetpaden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het kan gaan over veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, oude treinbeddingen, holle wegen, bospaden, doorsteekjes... Helaas zijn vele trage wegen in de loop der jaren verdwenen. De gemeente heeft daarom samen met IGO een project opgezet met als doel een duidelijk beleid rond trage wegen te formuleren en een uitgebreid trage-wegennetwerk uit te werken en te onderhouden.

De gemeente inventariseert de stand van de trage wegen en evalueert welke acties ondernomen zullen worden.

Aansluitend bij het 'Trage-wegenproject' is de gemeente ingestapt in het project 'Doorlopende straten' van de Internationale Voetgangersfederatie en Steunpunt Straten waarbij met een zelfklever op verkeersborden voor doodlopende straten wordt aangegeven dat de straat voor voetgangers (en soms voor fietsers) niet 'doodloopt' maar voor hen een wellicht veiligere, kortere en aangenamere doorsteek is.

Sluiten

De Kouter op afspraak en met een mondmasker

U bent welkom in De Kouter, maar enkel op afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken (016 85 30 20). Als u naar De Kouter komt moet u een mondmasker dragen en komt u het liefste alleen tenzij u begeleiding nodig hebt. Respecteer de andere voorzorgsmaatregelen.

Burgerzaken is enkel beschikbaar voor dringende zaken en enkel na telefonisch contact (016 85 30 20). Voor al uw andere vragen, verwijzen we u door naar ons thuisloket. Of u kunt de dienst burgerzaken bereiken per e-mail op burgerzaken@herent.be

Beperk uw en onze contacten, stel uw bezoek aan De Kouter uit als dat kan en gebruik het thuisloket. Daar kunt u heel wat dienstverlening van thuis uit aanvragen. Voor de dagelijkse werking helpt de gemeente u graag telefonisch verder. Meer info over het coronavirus vindt u hier.