Trage wegen

Trage wegen zijn wegen of voetpaden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Het kan gaan over veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, oude treinbeddingen, holle wegen, bospaden, doorsteekjes... Helaas zijn vele trage wegen in de loop der jaren verdwenen. De gemeente heeft daarom samen met IGO een project opgezet met als doel een duidelijk beleid rond trage wegen te formuleren en een uitgebreid trage-wegennetwerk uit te werken en te onderhouden.

Aansluitend bij het 'Trage-wegenproject' is de gemeente ingestapt in het project 'Doorlopende straten' van de Internationale Voetgangersfederatie en Steunpunt Straten waarbij met een zelfklever op verkeersborden voor doodlopende straten wordt aangegeven dat de straat voor voetgangers (en soms voor fietsers) niet 'doodloopt' maar voor hen een wellicht veiligere, kortere en aangenamere doorsteek is.

Sluiten

Coronavirusmaatregelen

De gemeentelijke diensten werken met een minimale personeelsbezetting in De Kouter tot en met 19 april. De mailberichten worden onregelmatig gelezen, maar wel behandeld hoewel het even kan duren. Hebt u een dringende vraag voor het lokale bestuur bel dan 016 85 30 20 of mail naar info@herent.be. Er is telefoonpermanentie tijdens de kantooruren: 8.30 – 12 uur, 14 - 16 uur en op maandagavond 17.30 – 19.45 uur, vrijdag tot 12 uur.
Voor vragen i.v.m. corona bel naar 0800 14 689.
Volg onze website. Hartelijk dank voor uw begrip.