Begrazingsbeheer Mollekensberg

Al verscheidene jaren beheert de Intergemeentelijke natuur- en landschapsploeg van IGO (INL) het open grasland 'Mollekensberg'. Voortaan ziet je echter geen lawaaierige bosmaaiers meer die het hooiland maaien, maar schapen die het groen rustig afgrazen.

Schapen nemen het over

Grazers zijn selectief in de planten die ze opeten. Daardoor worden sommige delen van het grasland heel kort gehouden en andere net iets langer. Machinaal maaien verandert het grasland ingrijpend. Voor veel dieren is dat een ramp. Begrazing zorgt voor een veel geleidelijkere overgang en insecten en vlinders krijgen de tijd om elders in de buurt een tijdelijk onderkomen te zoeken. Bovendien hoeft er geen maaisel meer te worden afgevoerd, wat het beheer goedkoper maakt.

De INL-ploeg bakent de te begrazen percelen af, zodat alles veilig kan verlopen. De schapen grazen 2 keer per jaar ongeveer 2 weken. Ze staan er, afhankelijk van de omstandigheden, een eerste keer in het voorjaar ( mei / juni) en een tweede maal in het najaar (september/ oktober). Daarbij wordt de hinder bij activiteiten zoveel mogelijk beperkt. De herder staat in voor het drinkwater van de dieren, zodat ze naast voldoende gras ook voldoende water hebben. Het grasland is zo afgespannen dat er steeds een doorgang is van de Kouterstraat naar de Keizerstraat zonder door de weide te moeten stappen.