Winterweer en afvalophaling

Bij winterse toestanden is het voor de vuilniswagen niet overal voldoende veilig of zelfs onmogelijk om het afval huis aan huis in te zamelen. Als je afval bij sneeuwval en ijzelvorming niet is opgehaald op de vastgelegde dag, haal het dan weer binnen en bied het aan bij de volgende inzameling.

Indien er een extra inzameling wordt georganiseerd, dan wordt dat via verschillende kanalen meegedeeld. Hou bij winterweer de website van EcoWerf in het oog of bel de groene lijn van EcoWerf: 0800 97 0 97.

Antivriestips

Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat de inhoud van de gft-bak vastvriest en bij de ophaling in de bak blijft steken. Hieronder vind je enkele tips om dat te voorkomen.

  • Plaats je afval bij voorkeur pas 's ochtends tegen zeven uur buiten, in plaats van de avond voordien.
  • Bewaar je GFT-bak binnen (bv. in de garage) of op een windluwe plaats.
  • Gebruik bij vriesweer laagjes krantenpapier in de gft-bak, laat vochtig keukenafval eerst even drogen en maak de inhoud van de bak met een lang voorwerp los op de ochtend van de lediging.

Recyclagepark

Ook het recyclagepark kan gevolgen ondervinden van winterse buien en moeilijk bereikbaar zijn. Stel je bezoek dan liever wat uit of neem vooraf contact op met EcoWerf om zeker te zijn dat het recyclagepark bereikbaar is. Bel hiervoor 0800 97 0 97 of raadpleeg de website van EcoWerf.