Oude metalen

Inzamelingen van oude metalen aan huis verlopen uitsluitend op afroep. Bel EcoWerf op 0800 97 0 97 voor de juiste inzameldata. Elke aanvraag wordt binnen de 2 maanden ingezameld. Je kunt oude metalen ook naar het recyclagepark brengen.

Wat kan?

Metalen voorwerpen (max. 30 kg/stuk).

Wat kan niet?

Aeea (afgedankte elektrische en elektronische apparaten), kga, metalen verpakkingen (pmd), gasflessen (inleveren bij een gasverdeler, info: www.mijngasfles.be of 02 581 09 32)...