Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 23 november 2020