Openbare riolering en regenwaterafvoer, aansluiting

Voorwaarden

Als bouwheer vraag je de rioolaansluiting aan bij Riopact via bovenstaande knop:

  • bij bepaalde bouwwerken waarvoor geen vergunning is vereist;
  • bij verbouwingswerken met vergunning;
  • als je gewoon een (nieuwe) aansluiting aan de riolering nodig hebt;
  • als je afkoppelingswerken uitvoert.

Hoe gaan we te werk?

  • Aansluitingswerken aan de openbare riool of regenwaterafvoer (RWA) worden uitgevoerd door De Watergroep (de vroegere Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening) in opdracht van de gemeente tegen kostprijs. De Watergroep bezorgt een offerte aan de bouwheer/aanvrager voor de aanvang van de werken.
  • Op de percelen waar een wachtbuis tot in de perceelsgrens van het privé-eigendom aanwezig is, gebeurt de aansluiting door de eigenaar. De gemeente rekent de kostprijs voor de wachtbuizen door.
  • Op de plaats van het samenvoegen van de buizen aan de perceelsgrens op het privé-domein wordt gebruik gemaakt van een prefab of gemetst inspectieputje met deksel zodat in geval van verstopping dit euvel op een eenvoudige manier kan worden opgelost.
  • Met bijkomende vragen richt je je tot openbarewerken@herent.be. De dienst neemt contact met je op.

Kostprijs

De bouwheer/aanvrager ontvangt de factuur rechtstreeks van De Watergroep.

Uitzondering: als er bij de uitvoering van wegenwerken wachtbuizen zijn geplaatst in opdracht van de gemeente dan rekent de gemeente de kostprijs door aan de bouwheer of aanvrager (volgens de tarieven van De Watergroep).

Meer info

Met vragen over je aansluiting aan de openbare riolering richt je je tot Riopact, Wingepark 57 in 3110 Rotselaar, rioolaansluiting@riopact.be, 022 38 94 25