Stuurgroep animatoren

De stuurgroep is een groepje van geëngageerde animatoren dat samen met de jeugddienst nadenkt over de inhoud en de visie van de speelpleinwerking, De Speelkriebels.

De stuurgroep komt ongeveer maandelijks samen om het reilen en zeilen van het speelplein te bekijken. 

Hieronder vind je alvast enkele thema's waarmee de stuurgroep dit werkingsjaar aan de slag gaat.

Diversiteit op het speelplein

Wij als stuurgroep vinden het belangrijk dat ieder kind een plekje kan vinden op het speelplein. Zo willen we de komende drie jaren extra inzetten op de openheid, toegankelijkheid en bekendheid van ons speelplein. 

Een duurzaam speelplein

Duurzaamheid is een belangrijk thema, ook voor het speelplein. De stuurgroep neemt de SDG’s (dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) onder de loep en werkt jaarlijks een actie uit op basis van één van deze thema's.

Tienerwerking (“want wij zijn graaf”)

De stuurgroep merkt dat ook tieners, dit zijn jongeren tussen 12 en 15 jaar, op zoek zijn naar een eigen plekje, op het speelplein of elders. Veel tieners komen niet meer naar het speelplein, wij willen hen als stuurgroep net bereiken. We herbekijken het bestaand tieneraanbod, en zorgen voor een uitdagend en prikkelend aanbod op maat van 'onze' tieners.

Jaarwerking animatoren

Tijdens alle speelpleinweken zorgt een enthousiast team van animatoren ervoor dat alle kinderen een fijne speelpleinweek beleven. De stuurgroep wil, ook naast de speelpleinweken, ervoor zorgen dat de animatoren een hechte groep vormen, via een jaarwerking voor animatoren.

Wie is wie?

Klik op dit filmpje om iedereen van de stuurgroep te leren kennen.

 Stuurgroep 2020-2021filmpje

Voor wie

Animatoren kunnen zich jaarlijks, in september, kandidaat stellen om lid te worden van de stuurgroep.