Stuurgroep animatoren

De stuurgroep is een groepje van geëngageerde animatoren dat samen met de jeugddienst nadenkt over de inhoud en de visie van de speelpleinwerking, De Speelkriebels.

De stuurgroep komt ongeveer maandelijks samen om het reilen en zeilen van het speelplein te bekijken. 

Hieronder vind je alvast enkele thema's waarmee de stuurgroep dit werkingsjaar aan de slag gaat.

Evaluatiesysteem voor de animatoren

Om het speelplein kwalitatief hoog te houden vinden we het belangrijk dat animatoren steeds evolueren. Dit kunnen ze natuurlijk niet op hun eentje. We willen hiervoor een heel systeem uitwerken zodat ze een maximale begeleiding krijgen in hun groeiproces.

Engagementsplan

We vinden het belangrijk dat animatoren weten wat we van hun verwachten. Daarom maken we een duidelijk plan om zodat iedereen op dezelfde lijn zit.

Tienerwerking (“want wij zijn graaf”)

De stuurgroep merkt dat ook tieners, dit zijn jongeren tussen 12 en 15 jaar, op zoek zijn naar een eigen plekje, op het speelplein of elders. Veel tieners komen niet meer naar het speelplein, wij willen hen als stuurgroep net bereiken. We herbekijken het bestaand tieneraanbod, en zorgen voor een uitdagend en prikkelend aanbod op maat van 'onze' tieners.

Jaarwerking animatoren

Tijdens alle speelpleinweken zorgt een enthousiast team van animatoren ervoor dat alle kinderen een fijne speelpleinweek beleven. De stuurgroep wil, ook naast de speelpleinweken, ervoor zorgen dat de animatoren een hechte groep vormen, via een jaarwerking voor animatoren.

Wie is wie?

Hiernaast vind je de foto van de huidige stuurgroepers!

Voor wie

Animatoren kunnen zich jaarlijks, in september, kandidaat stellen om lid te worden van de stuurgroep.