Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 24 augustus 2020