Coronavirus, stand van zaken in onze gemeente

Onderstaande informatie is wat we op dit ogenblik weten en doen en wordt zo nodig aangevuld.

Onze gemeente heeft, net als de andere gemeenten, een gemeentelijke veiligheidscel. Die volgt de situatie op de voet, volgt de richtlijnen van de federale overheid en grijpt waar nodig in. We blijven erop hameren dat een goede basishygiëne van groot belang is en blijft.

Coronacijfers in Herent

Nu de gemeente inzage heeft in cijfers op wijkniveau willen we u die graag meegeven. U krijgt het aantal nieuwe besmettingen, in welke omgeving ze zijn vastgesteld en behorende tot welke leeftijdscategorie via deze link.

Maatregelen in onze gemeente

Gemeentelijke dienstverlening

Lokaal dienstencentrum d'Ontmoeting

Evenement organiseren in coronatijd

 • Raadpleeg de evenementenpagina over hoe u een evenement kunt organiseren. U vindt meer uitleg over vergunningsplicht, de evenementenmatrix (ERM) voor coronaveilige evenementen van de hogere overheid en wat van u verwacht wordt in onze gemeente.
 • Verenigingen of particulieren van wie hun evenement is afgelast vanwege van de coronamaatregelen en die dat graag willen verplaatsen naar een latere datum, moeten een nieuwe aanvraag indienen via het evenementenloket op de website.
 • Hebt u nog een vraag? Aarzel niet onze dienst evenementen te contacteren via evenementen@herent.be.
 • De uitleendienst van materialen (evenementen- en sport- en spelmateriaal) is open. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Sport

 • De gemeentelijke sportinfrastructuur is open, maar het dragen van een mondmasker is verplicht: sporthallen Ivo Van Damme en Warotzaal, voetbalsites De Kempen, Ivo Van Damme en Delle.
 • Per locatie zijn er verschillende maatregelen.
 • Sportactiviteiten mogen plaatsvinden onder volgende voorwaarden:
  • binnen een sportvereniging;
  • in een groep van maximum 50 personen
  • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter;
  • contactsporten zijn toegelaten

Bibliotheek

 • De bib is open op de gebruikelijke uren, zonder voorafgaand een afspraak te moeten maken. Het aantal bezoekers is beperkt tot 30. Indien de maximale capaciteit is bereikt, moet er even aangeschoven in de inkomhal.
 • mondmaskers zijn verplicht bij uw bezoek aan de bib.

Cultuur en Recreatie

 • Vrijetijdsinfrastructuur is open, maar het dragen van een mondmasker is verplicht. Per locatie zijn er verschillende maatregelen.
 • Jeugdverenigingen mogen hun werking opstarten in september. Zij volgen de richtlijnen voor jeugdwerkactiviteiten voor een veilig verloop.
 • Culturele activiteiten, repetities, vergaderingen... mogen plaatsvinden onder volgende voorwaarden:
  • in een georganiseerd verband, namelijk in een gezelschap of door een vereniging;
  • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige toezichter;
  • met een groep van maximum vijftig personen, en met het respect van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon;

Mondmaskers

Samen sterk in tijden van Corona

Hulp nodig?

 • Sommige groepen van mensen zijn kwetsbaarder voor de ziekte. We willen weten of die mensen in orde zijn of bijgestaan worden. We bellen of bezoeken de alleenstaande 80-plussers, sturen hen een brief (zie bijlage). We vragen de inwoners om mee alert te zijn voor kwetsbare personen. Voor hulpvragen kunt u bellen naar 016 85 30 20 of mailen naar info@herent.be.

Ziek?

 • Blijf thuis en bel uw huisarts. Ga niet naar de wachtzaal of naar spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of u thuis kunt uitzieken of toch onderzocht moet worden door een dokter. De dokter zal u verdere instructies geven.
 • Test/triagecentrum 'coronapost' in Leuven
  • sinds het begin van de epidemie worden sommige patiënten doorgestuurd naar het triagecentrum in Leuven, ook wel 'de coronapost' genoemd. Daar werken huisartsen en verpleegkundigen uit de buurt. Meer informatie over dat centrum vindt u op www.coronapostleuven.be Er staan ook antwoorden op praktische vragen op (zoals bijvoorbeeld waar het resultaat van de wisser te vinden is).
  • U kunt niet rechtstreeks naar de coronapost gaan. U kunt enkel naar de coronapost gaan op verwijzing van de huisarts.
  • Ter info: die coronapost is niet de wachtpost (www.w8post.be): die wachtpost is open tijdens weekends en op feestdagen en daar worden patiënten naartoe verwezen door 1733 die geen tekens van corona hebben. Zo blijven de zieken en de niet-zieken ook op de wachtdienst gescheiden van elkaar.

Scholen (vanaf 1 september 2020) en rust- en verzorgingsinstellingen

 • Zij volgen de richtlijnen van de bevoegde minister en koepelorganisaties.
 • Nieuw schooljaar: wat gebeurt er wanneer Covid-19 opduikt in de school via ouders, leerlingen, leerkrachten of personeel? Meer info vindt u in: 20200830 COVID19 en de kleuter- of lagere school

Afvalophaling en recyclagepark

 • Sinds 7 april zijn alle EcoWerf-recyclageparken gecontroleerd en onder strikte voorwaarden open. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Op www.ecowerf.be vindt u steeds de laatste stand van zake i.v.m. afvalophaling aan huis en het recyclagepark.

Richtlijnen federale overheid

Hebt u een vraag over een federale beslissing over corona? U vindt de antwoorden op www.info-coronavirus.be/nl/faqs. De FAQ (veelgestelde vragen) is overlegd, afgetoetst en goedgekeurd, en bevat antwoorden op een aantal concrete situaties.

Zoals steeds vindt u alle correcte informatie over corona op de overheidssite www.info-coronavirus.be

Samen tegen het coronavirus, help uzelf en anderen te beschermen

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor uw eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kunt u ook verschillende tips toepassen die uw contact met anderen beperken. Zo verlicht u het werk van dokters en ziekenhuizen en helpt u mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kunt u doen ?

U kunt volgende maatregelen toepassen, om uw persoonlijke hygiëne te verbeteren:
 1. Blijf thuis als u ziek bent.
 2. Was regelmatig uw handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in uw elleboogholte.
 5. Draag een mondmasker op het openbare vervoer en op drukke plaatsen waar het moeilijk is om de afstand te bewaren.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als u iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Contactopvolging vanaf 11 mei

Om de verspreiding van een virus te vertragen, is het belangrijk om snel te weten wie besmet is met het coronavirus en met wie die persoon recent nog contact had. U kunt gecontacteerd worden via 02 214 19 19 en sms via het nummer 8811. Hier leest u daarover meer uitleg.

Terug uit vakantie? Laat u testen

Denk eraan u te laten testen na terugkomst uit een rode zone (verplicht) of een oranje zone (aangeraden). Doe het voor uzelf en de andere.

Wat u moet doen bij quarantaine

Quarantaine betekent binnenshuis (inclusief tuin of terras) blijven op één enkele plaats. Dit kan een privéadres zijn (bij familie of bij vrienden), of een andere verblijfplaats, zoals een hotel. 

Op 23 september 2020 is de procedure vereenvoudigd (met ingang op 1 oktober 2020):

 • Bij symptomen moet een patiënt zich onmiddellijk 7 dagen isoleren en contact opnemen met zijn arts om zich zo snel mogelijk te laten testen. Als de test positief is, blijft de persoon in isolatie. Bij een negatieve test mag hij uit quarantaine zodra zijn klinische situatie dat toelaat.
 • Asymptomatische personen die nauw contact hebben gehad (= meer dan 15 minuten op minder dan 1,5m, zonder correct gedragen mondmasker) met iemand die positief heeft getest, moeten, zodra ze dit vernemen of worden gecontacteerd via de contact tracing, onmiddellijk 7 dagen in quarantaine gaan. Dat zijn 7 dagen te tellen vanaf het moment van het laatste nauwe contact met de besmette persoon. Op de 5de dag moet de persoon zich laten testen. Als de test positief is, wordt de quarantaine met nog eens 7 dagen verlengd. Bij een negatieve test stopt de quarantaine na de 7de dag.
 • Meer info vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/faqs

Meer info

Kijk op www.herent.be en www.facebook.com/3020herent/ voor actuele informatie van de gemeente.

Aanbevelingen en de actueelste info vindt u op de informatiekanalen van de FOD Volksgezondheid:

Bijlage