Inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten als de inzameling op het recyclagepark

De gemeente legt een contantbelasting op voor de inzameling en verwerking van het huisvuilhoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling via sorteerstraten, inzameling op afroep, als de inzameling op het recyclagepark.

Er wordt een contantbelasting gevestigd voor:

  • 1° de huis-aan-huis inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval, de zachte plastics en grofvuil (en het daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval);
  • 2° de inzameling van het gewoon huisvuil, het pmd-afval, het gft-afval en papier en karton via sorteerstraten.
  • 3° de inzameling van op het recyclagepark aangeboden afvalstoffen;

Voor wie

De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang van de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het afval bij de huis-aan-huis-inzameling, de inzameling via het recyclagepark en de sorteerstraten.

Kostprijs

Tarieven

De contantbelasting is verschuldigd door de gebruiker op basis van de kostprijs van de specifieke dienstverlening en wordt aangerekend naar gelang van de soort en de hoeveelheid of het gewicht van het afval bij de huis-aan-huis-inzameling, de inzameling via het recyclagepark en de sorteerstraten.

§ 1. Huis-aan-huis inzameling

De contantbelasting voor de huis-aan-huis inzameling in functie van de fractie en het volume/gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen wordt hieronder weergegeven. De gewichtsmeting is tot op 0,5 kg nauwkeurig.

a) Huisvuil

Inzameling en verwerking

  Particulieren (euro) KMO (euro)
Per kg gewogen huisvuil 0,28 0,28
Per aanbieding 40 L-container 0,55  
Per aanbieding 120 L-container 0,55 0,55
Per aanbieding 240 L-container 1,10 1,10
Per aanbieding 360 L-container 1,65 1,65
Per aanbieding 1100 L-container 5,59 5,59
Voorrijkost per afroep 75 75

 Gebruiksrecht container per maand

  Particulieren (euro) KMO (euro)
40 L-container 0,84  
120 L-container 0,84 1,84
240 L-container 1,66 2,47
360 L-container 2,47 2,64
1100 L-container 4,58 7,07
Aankoop slot (optioneel) 25 25

b) Gft-afval

Inzameling en verwerking

  Particulieren (euro) KMO (euro)
Per kg gewogen gft 0,18 0,18

Gebruiksrecht container per maand

  Particulieren (euro) KMO (euro)
40 L-container 0,84  
120 L-container 0,84 1,84
240 L-container 1,66 2,47
1100 L-container 4,58 7,07
Aankoop slot (optioneel) 25 25

c) Pmd

  Particulieren (euro) KMO (euro)
Per zak van 60 L 0,15 0,15

d) Grofvuil

  Particulieren (euro) KMO (euro)
Voorrijkost op afroep 12,50 12,50
Verwerking per begonnen 0,5 m³ 7,50 7,50

of

  Particulieren (euro) KMO (euro)
1-persoonsbed 7,50 7,50
2-persoonsbed 15 15
Zetel: 1-zit 7,50 7,50
Zetel: 2-zit 15 15
Zetel: 3-zit 22,50 22,50
Stoel (2 stuks) 7,50 7,50
(Tuin-)tafel 7,50 7,50

§ 2. Inzameling via sorteerstraat op gewicht

De contantbelasting in functie van het gewicht van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen in een sorteerstraat wordt hieronder weergegeven. De gewichtsmeting is tot op 0,5kg nauwkeurig.

  Particulier (euro) KMO (euro)
Huisvuil (kg) 0,28 0,28
GFT (kg) 0,18 0,18
Beheerskost (maand) 3,53 7,06

§ 3. Inzameling via DifTar recyclagepark op gewicht

De contantbelasting in functie van het gewicht (per kg) van de ter inzameling en verwerking aangeboden afvalstoffen op het recyclagepark wordt hieronder weergegeven.

  Particulier (euro) KMO (euro)
Grofvuil 0,28 0,28
Gras en blad 0,18 (gratis van 1 oktober tot en met 30 november) 0,18
Harde plastics 0,08 0,12
Sloophout 0,08 0,12
Boomstronken 0,04 0,08
Snoeihout 0,04 (eerste 300kg is gratis) 0,08
Steenafval 0,04 0,08
Cellenbeton 0,04 0,08
Gips 0,04 0,08
Keramiek 0,04 0,08
Asbest 0,00 0,00
Autobanden 0,00 0,00
Matrassen 0,00 0,00

Het minimaal aangerekende gewicht bedraagt 5 kg.

Vanaf een totale aanvoer op jaarbasis boven de 2.000 kg worden de KMO-tarieven van toepassing op de betrokken particulier.

De contantbelasting op het brengen van afvalstoffen naar het recyclagepark (toegangstarief) wordt vastgesteld op 1,00 euro per bezoek vanaf het 16de bezoek op jaarbasis ongeacht de wijze van aanbieding.

De gemeente kan niet-inwoners voor een maximum duurtijd van zes maanden toegang verschaffen tot het recyclagepark mits betaling van een waarborg van 50,00 euro aan de gemeente.

Meer info

21.12.2021: goedkeuring reglement door de gemeenteraad

12.01.2022: publicatie op de website van het raadsbesluit dd. 21.12.2021

12.01.2022: publicatie in register bekendmakingen - art. 288 v/h decreet - nr 2022/0001