Compostvat aanvragen of compostbak aankopen

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kunt u zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveert u uw huisvuilzak en maakt u een bodemverbeteraar voor uw eigen tuin.

Thuiscomposteren kan op verschillende manieren, u kunt het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop.

Wie wil starten met thuiscomposteren, kan een compostvat aanvragen of een compostbak aankopen via de gemeente.

Hoe gaan we te werk?

Om thuis te composteren kunt u compostvaten aankopen (max. 2, € 23,95/vat), compostbakken aankopen (max. 3, € 44,23/bak) en een beluchtingsstok aankopen (€ 5) door een aanvraagformulier in te vullen en te bezorgen aan de milieudienst.

Na bevestiging door de milieudienst kunt u (na telefonische afspraak) uw compostvat of –bak afhalen in de gemeentelijke loods.

De compostbak krijgt u mee in een handig pakket en is gemakkelijk zelf in elkaar te zetten.