Omgevingsvergunningen, bekendmakingen van college van 9 september 2019