Stemmen bij verkiezingen

Op 9 juni 2024 gaan we naar de stembus voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen. De stembureaus zijn open van 8u tot 16u.

Op 13 oktober 2024 gaan we naar de stembus voor de provinciale en gemeentelijke verkiezingen. Ook dan zijn de stembussen open van 8 tot 16 uur.

België kent verkiezingen op vijf bestuursniveaus:

  1. Europese verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor het Europees Parlement
  2. federale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers
  3. regionale verkiezingen: in Vlaanderen kiezen we vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement
  4. provinciale verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de Provincieraad
  5. gemeentelijke verkiezingen: we kiezen vertegenwoordigers voor de gemeenteraad.

Europese en regionale verkiezingen vallen in principe samen en normaal gezien vallen ook de federale verkiezingen op dezelfde datum. Ook de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen vallen telkens samen.

Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen. Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zij moeten zich wel als kiezer registreren.

Voorwaarden

Als Belg ben je stemgerechtigd als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde).¬†Opgelet: Op 9 juni 2024 zullen voor de eerste keer 16- en 17-jarigen kunnen stemmen voor het Europees Parlement
  • Je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht.
  • Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde).

Hoe gaan we te werk?

Iedere persoon die in de kiezerslijst ingeschreven is, wordt uitgenodigd om zich aan te melden in het stembureau.

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven in de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht deel te nemen.

Je moet stemmen in de gemeente waar je bent gedomicilieerd op de datum van het vastleggen van de kiezerslijsten. Die gemeente moet je oproepingsbrief versturen ten laatste 15 dagen voor de start van de verkiezingen. Als je bent verhuisd na het vastleggen van de kiezerslijsten, dan wordt je opgeroepen om te stemmen in je vorige woonplaats.

Uitzonderingen

Als je je , om uiteenlopende redenen, op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kunt begeven, kun je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Wat meebrengen?

  • oproepingsbrief
  • identiteitskaart

Je hebt je oproepingsbrief niet ontvangen?

Heb je 15 dagen voor de verkiezingsdag nog steeds geen oproepingsbrief ontvangen of ben je je oproepingsbrief kwijt? Dan kun je een duplicaat aanvragen bij de dienst burgerzaken. Je kunt er tot op de dag van de verkiezingen terecht voor een duplicaat. Op deze oproepingsbrief wordt 'DUPLICAAT' vermeld door het gemeentebestuur.

Je hebt geen oproepingsbrief en geen duplicaat?

Het kiesbureau mag een kiezer, die op de kiezerslijst is ingeschreven, tot de stemming toelaten zelfs als hij zijn oproepingsbrief niet bij heeft, maar dit kan enkel op vertoon van zijn identiteitskaart.

Dit kan niet als je ook een volmacht hebt gekregen om in iemand anders zijn plaats te gaan stemmen.

Contacteer de dienst burgerzaken voor meer informatie.

Je hebt op de dag van de verkiezingen je identiteitskaart verloren?

Bij diefstal of verlies van je identiteitskaart moet je onmiddellijk DOCSTOP bellen. Vervolgens moet je onmiddellijk aangifte doen bij de politie (diefstal) of bij het gemeentehuis (verlies). Gaat het om een verblijfstitel, dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel diefstal als verlies).

De politie of het gemeentehuis geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen. Je kan tot op de dag van de verkiezingen zelf terecht in De Kouter, tijdens de openingsuren van de stembureaus.